Nhà

Bạn đang ở đây

cho muon phong o creteil ligne 8 metro

Loại: 
cần bán
Mục: 
Đăng bởi: cho muon phong
Giá: 450,00
Mã thành phố: 
94000 creteil
Nội dung: 

chao cac ban , nha co 4p , hien tai nha con 2 phong trong , day du tien nghi , cac ban chi xaxh valise den la ok , neu can xin lien lac 06 51 26 27 12 cam on .

Bình luận

anh Lam, 6 Tháng 7, 2019 - 13:44: phản hồi

Comment: 

nha o cach tram metro 8 khoang 7 phut di bo , gan carrefour .

Bùi Đức Tiến, 18 Tháng 7, 2019 - 10:01: phản hồi

Comment: 

có làm đc CAF k?

Viết bình luận