Nhà

Bạn đang ở đây

Contrôle Technique Automobile Autovision

Loại: 
cần bán
Mục: 
Đăng bởi: Contrôle Technique Automobile autovision
Mã thành phố: 
93370
Nội dung: 

VUI LONG KHACH DEN
VUA LONG KHACH DI
neu ban gap tro ngai trong contrôle Technique votre voiture
Hay den Chung toi se lam hai long
Chung toi Co 20 Nam kinh nghiem
Trong nganh dang kiem Tai phap
Han hanh phuc vu Tai dia Chi
20AVE DES FRÈRES LUMIÈRE 93370 MONTFERMEI tu 9h den 18g
Thu hai den Thu bay

Bình luận

bui van thinh, 11 Tháng 7, 2019 - 15:56: phản hồi

Comment: 

không có số đt làm sao liên lạc được đây
xe mình da 10 năm hư nhiều có thể nào contron cho qua được không
nếu được mình trả tiền cafe không vấn đề gì cả
có thể đt cho mình được không
0753228091? mình tên thịnh ở paris

Viết bình luận