Nhà

Bạn đang ở đây

Bạn nhắn tin cho Dung


Nội dung của tin

Chao cac ban
Minh co phong cho thue 25m2 o vung 92 Antony, equipe, day du, gan nha gare di bo 5 va 8 phut, Xin duoc CAF.
Cac ban co the lien lac voi minh so dt hay de SMS lai, minh se goi lai 06 80 53 68 26.