Nhà

Bạn đang ở đây

Bạn nhắn tin cho Tim viec lam nails


Nội dung của tin

Mình là nữ 32 tuổi can tim viec lam nails.

Mình biết làm tay chân nước , son semi permanent.

Giấy tờ đầy đủ, tieng phap giao tiep.