Nhà

Bạn đang ở đây

Annonce de thèse en chimie

Loại: 
cần tìm
Mục: 
Đăng bởi: Tam NGUYEN
Mã thành phố: 
94320 Thiais
Nội dung: 

Xin chao tat ca moi nguoi, Minh va dong nghiep dang can tim mot sinh vien thich hoc hoi, dang hoc Master ve hoa hoc (Chimie) hoac vat lieu (matériaux), diem trung binh tu 13 tro len, cho mot de tai lam tien si (thèse) nhu dinh kem. Mong cac ban chu y : de tai nay chi phu hop cho cac em dang hoc Master nam 2019-2020 thoi nhé.
Cam on moi nguoi da doc tin va mong hoi am,

Tam NGUYEN

Viết bình luận