Nhà

Bạn đang ở đây

Bán Ticket Resto 150 euros = 130 euros

Loại: 
cần bán
Đăng bởi: TP
Giá: 130,00
Mã thành phố: 
75012 Paris
Nội dung: 

Mình cần bán 1 carnet Ticket Resto, mệnh giá 7,50 euros 1 ticket (20 x 7,5) với giá là 130 euros. 

Mình ở RER A Vincennes hoặc Metro 1 trạm Bérault (1 trạm trước trạm Château de Vincennes)

Portable : 06.72.52.63.45

Viết bình luận