Nhà

Bạn đang ở đây

Cân THO NAILS PARIS 16

Loại: 
cần tìm
Mục: 
Đăng bởi: HOANG XUAN DON
Mã thành phố: 
75016 PARIS
Nội dung: 

Chào cac ban, tôi cân gâp 2 tho nails biêt làm tay chân nuoc, semi permanent,
contrat CDI, 35 gio môi tuân,luong tra theo tay nghê , tiêm o PARIS 16
Xin liên lac voi tôi DT : 06 82 66 60 71

Viết bình luận