Nhà

Bạn đang ở đây

chả cá lã vọng

Loại: 
cần bán
Đăng bởi: Chả cá lã vọng
Giá: 15,00
Mã thành phố: 
75013 Pa ri
Nội dung: 

Chả cá lã vọng chấm mắm tôm hà nôi đây nướng tại bàn

Cuối tuần này vào các ngày thứ 6,7,Cn quán mình có bán chả cá lã vọng nướng tại bàn cho mọi người

Phần ăn cho 2 người 30€

Phần ăn cho 4 người 58€

Phần ăn cho 6 người 85€

ăn càng đông người càng rẻ

địa chỉ quán 54 avenue des gobelins 75013 paris

sdth 0983695507

https://www.facebook.com/taogobelins

Viết bình luận