Nhà

Bạn đang ở đây

tim phong trong paris

Loại: 
cần tìm
Mục: 
Đăng bởi: tim phong trong paris
Giá: 0,00
Mã thành phố: 
75015 Paris
Nội dung: 

18/4 minh muon tim  mot phong nho ,nằm ngay trong paris cho hai nguoi .gia tien khoang 300£ /mois .trong vong mot thang ,ban nao co xin pn .hoac biet xin gt  cho minh ,cam on ca nha that nhieu .chuc moi nguoi vui ve ,

Bình luận

Ngoc, 4 Tháng 4, 2016 - 22:24: phản hồi

Comment: 

phong cho 2 nguoi voi gia'  300 euro / mois : không bao gio co'

xin moi ra ngoai ô môt chut co' phong cho 2 nguoi gia' tiên 450 euro / tha'ng, OK ?

Viết bình luận