Nhà

Bạn đang ở đây

Can tim viec lam nails

Loại: 
cần tìm
Mục: 
Đăng bởi: Tim viec lam nails
Mã thành phố: 
75 Paris
Nội dung: 

Mình là nữ 32 tuổi can tim viec lam nails.

Mình biết làm tay chân nước , son semi permanent.

Giấy tờ đầy đủ, tieng phap giao tiep.

Bình luận

Huytha, 18 Tháng 2, 2021 - 10:02: phản hồi

Comment: 

Chào e. Nếu còn cần tìm việc làm NAIL xin gọi lại 0769794633.

Ẩn danh, 9 Tháng 4, 2021 - 13:12: phản hồi

Comment: 

Neu con can viec llac sdt 0695300466

Ẩn danh, 9 Tháng 4, 2021 - 13:12: phản hồi

Comment: 

Neu con can viec llac sdt 0695300466

Ẩn danh, 9 Tháng 4, 2021 - 13:12: phản hồi

Comment: 

Neu con can viec llac sdt 0695300466

Ẩn danh, 4 Tháng 5, 2021 - 01:13: phản hồi

Comment: 

chao em neu con can tim lam nail goi lai 0782322991

Viết bình luận