Nhà

Bạn đang ở đây

Luật đăng quảng cáo

Quy Định Đăng Tin

Quảng cáo cá nhân

Quảng cáo cá nhân trên raovat.fr được dành cho tất cả các cá nhân muốn bán các mặt hàng đã sử dụng với giá rẻ cho sinh viên

Quảng cáo doanh nghiệp

Quảng cáo doanh nghiệp trên raovat.fr được dành cho các doanh nghiệp hoặc các cá nhân tự kinh doanh các mặt hàng có giá tốt cho sinh viên.  raovat.fr có quyền quyết định liệu một quảng cáo có phải quảng cáo doanh nghiệp hay không.

Tiếp thị đơn thuần

Chỉ được phép quảng cáo bán hàng, cho thuê, việc làm, hoặc dịch vụ. Việc chỉ sử dụng quảng cáo vì mục đích đơn thuần là tiếp thị, nghĩa là không cung cấp bất kỳ hàng hóa, việc làm, dịch vụ cụ thể nào, là không được phép.

Dịch vụ

Các dịch vụ cung cấp hay tìm kiếm phải tuân theo các luật lệ và quy định có hiệu lực của Pháp đối với mỗi ngành nghề cụ thể.

Mô tả

Tiêu đề tin quảng cáo cần phải mô tả mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo, không được phép có tên doanh nghiệp hoặc địa chỉ trang web. Không được chèn các ký tự không cần thiết vào tiêu đề.

Tin quảng cáo phải mô tả mặt hàng hoặc dịch vụ, việc chỉ đơn thuần liên kết đến trang khác không được phép. Văn bản quảng cáo không được sao chép từ các nhà quảng cáo khác, chúng được bảo vệ theo luật bản quyền. Không được sử dụng từ tìm kiếm hoặc từ khóa trong tin quảng cáo. Chỉ các tin quảng cáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và Tiếng Anh là được phép đăng.

Phân Loại

Quảng cáo cần được đặt trong danh mục mô tả mặt hàng và dịch vụ tốt nhất ( quảng cáo sẽ được chuyển tới danh mục phù hợp khi có thể). Hàng hóa và dịch vụ không thuộc cùng một danh mục phải được đặt trong các quảng cáo riêng biệt. Quảng cáo cần bán phải được đặt trong mục “Cần bán” và quảng cáo cần mua trong mục “Cần tìm”.

Chỉ một mặt hàng cho mỗi tin

Không được phép đưa nhiều hơn một mặt hàng chẳng hạn như xe, bất động sản hoặc tuyển dụng việc làm vào một tin quảng cáo, ngoại trừ nếu chúng được đem trao đối (ví dụ 2 với 1)

Không trùng lặp

Không được đưa ra nhiều quảng cáo với cùng một mặt hàng, dịch vụ hoặc việc làm. Xóa quảng cáo cũ trước khi bạn đưa ra quảng cáo mới. Do đó không được phép đặt các quảng cáo về cùng một mặt hàng, dịch vụ hoặc việc làm vào trong các danh mục hoặc miền khác nhau.

Đường liên kết

Các đường liên kết trong quảng cáo phải liên quan tới mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo. Các quy định chung cho quảng cáo cũng được áp dụng cho đường liên kết. Không được kết nối đến các trang bán đấu giá hoặc rao vặt khác.

Hình ảnh

Hình ảnh trong quảng cáo phải liên quan đến mặt hàng hoặc dịch vụ được quảng cáo. Biểu trưng doanh nghiệp không được sử dụng như một hình ảnh trong quảng cáo, ngoại trừ trong các danh mục “Dịch Vụ”, “Việc Làm” và “Tiệm”. Không được sử dụng hình ảnh từ các nhà quảng cáo khác mà không có sự chấp thuận. Chúng được bảo vê theo luật bản quyền. Các hình ảnh người mẫu mặc đồ lót hoặc áo tắm bị cấm.

Hàng lậu và sản phẩm giả mạo

Không được phép quảng cáo hàng lậu và sản phẩm giả mạo của các mặt hàng có thương hiệu, CD/VCD/DVD, chương trình máy vi tính/ máy chơi trò chơi. Tất cả các sản phẩm đưa vào phải được chứng thực là bản gốc bởi người quảng cáo.

Quy định đối với vật nuôi và động vật

Các động vật được mua bán trên raovat.fr phải tuân theo quy định có liên quan của luật pháp nước Pháp về mua bán động vật và bảo vệ động vật hoang dã.

Hàng hóa bất hợp pháp

Quảng cáo về các hàng hóa bị cấm buôn bán theo luật pháp của Pháp không được phép đăng trên leboncoinetudiant.com.

Nội dung có tính xúc phạm

Các quảng cáo hay hình ảnh có thể được nhìn nhận mang tính xúc phạm đến các nhóm sắc tộc, cá nhân hoặc người nổi tiếng bị cấm.

Hàng hóa và dịch vụ bị cấm

raovat.fr có một số giới hạn đối với hàng hóa và dịch vụ được quảng cáo.

Quảng cáo không đúng sự thật

rao-vat-vn.com có quyền cho rằng quảng cáo nào không đúng sự thật.

Dịch vụ

Dịch vụ cung cấp hoặc tìm kiếm phải tuân theo các luật lệ và quy định của Pháp đối với từng ngành nghề cụ thể. Các dịch vụ nên luôn được đặt trong danh mục dịch vụ

Đấu giá và đấu thầu

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ quảng cáo nào có liên quan đến bán đấu giá hoặc đấu thầu. Chúng tôi chỉ chấp nhận quảng cáo với giá được ấn định hoặc giá có thể thương lượng

Quảng cáo việc làm

Một quảng cáo việc làm tốt cần bao gồm:

-    Tên doanh nghiệp

-    Số hiệu dòng cố định (có thể được ẩn trong chi tiết liên lạc)

-    Mô tả chính xác về vị trí việc làm được cung cấp, chẳng hạn như các yêu cầu và một số thông tin cơ bản về doanh nghiệp.

-    Nếu bạn có nhiều hơn một vị trí còn trống, xin vui lòng đưa ra các quảng cáo riêng biệt cho mỗi vị trí.

Cơ sở kinh doanh cần bán

Danh mục này dành riêng cho các chủ sở hữu cơ sở kinh doanh để bán cơ sở kinh doanh hiện có của họ. Chúng tôi không chấp nhận các quảng cáo liên quan đến sự liên doanh, hợp tác và tìm kiếm ngân sách kinh doanh.

Nếu một quảng cáo không được chấp thuận do vi phạm quy định, nhà quảng cáo sẽ có cơ hội để thay đổi nó.  raovat.fr có quyền quyết định liệu một quảng cáo có vi phạm quy định và tinh thần của  raovat.fr hay không. Các quy định được cập nhật liên tục và có thể thay đổi theo thời gian

Hàng hóa bất hợp pháp

-    Ma túy

-    Vũ khí

-    Thuốc theo đơn

-   Các loại thuốc y tế cần được kiểm soát (chẳng hạn như thủy ngân)

-    Bộ phận cơ thể người

-    Sản phẩm khiêu dâm

-   Pháo hoa và chất nổ

Hàng hóa và dịch vụ bị cấm

Hàng hóa

-    Số và tài liệu đăng ký xe

-    Địa chỉ E-mail

-    Bản ghi Radio ,bản thu TV và bản thu từ Internet

-    Sự tuyên truyền có tính xúc phạm

-    Thư/ Lời chúc mừng/ Thông báo cá nhân

-    Tiếp thị đơn cấp và tiếp thị đa cấp (MLM, SLM, bán hàng trực tiếp)

Dịch vụ

-    Trị liệu

-    Kế hoạch làm giàu nhanh chóng

-    Cho vay và tái cấp vốn

*Và các mặt hàng/ dịch vụ khác được quy định tại các thời điểm