Nhà

Bạn đang ở đây

Thông tin quảng cáo

Các thông tin quảng cáo hoặc các dịch vụ tính phí trên rao-vat-vn.com đều được sung vào quỹ hỗ trợ svvn tại Pháp. Số tiền này sẽ được sử dụng để :
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho các bạn svvn có dịp gặp gỡ và thư giãn
- Tổ chức các cuộc thi tài năng nhằm tạo một sân chơi giao lưu lành mạnh cho các bạn svvn
- Tổ chức quỹ học bỗng cho các bạn svvn học giỏi nhưng gặp khó khăn
- Tổ chức buổi hội thường niên